Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Prevádzacia miestnosť

Zažite riešenia balenia MULTIVAC priamo na mieste

Naše predvádzacie miestnosti sú vybavené aktuálnymi strojmi a ponúkajú ideálne priestory na rôzne účely - na predvádzanie výrobkov, akcie, zhotovenie vzoriek, skúšky balenia alebo školenia. Predvádzacie miestnosti našich dcérskych spoločností sú tesne prepojené s tréningovým a inovačným strediskom v hlavnom sídle spoločnosti MULTIVAC vo Wolfertschwendene, Nemecko.

Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!