Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Tréningy

Využívajte naše know-how

So systémami balenia od spoločnosti MULTIVAC disponujete obzvlášť výkonnými zariadeniami. Vyškolením vašich spolupracovníkov sa môže potenciál vášho riešenia balenia ešte viac využiť. Ponuka tréningov spoločnosti MULTIVAC zahrňuje štandardné ako aj individuálne kurzy pre zákazníkov, ktoré sa môžu konať u vás vo vašich priestoroch alebo v našich tréningových centrách MULTIVAC.  

Tieto kurzy ponúkame pre:

  • prieťažné baliace stroje
  • stroje baliace do zatavených misiek
  • stroje s vákuovou komorou
  • manipulačné moduly


Ponuka kurzov je určená predovšetkým pre pracovníkov obsluhujúcich stroje, vedúcich liniek a pre pracovníkov údržby. Obsah učiva sa vypracuje a podáva v malých skupinách z oblasti teórie aj praxe. Úspešná účasť sa potvrdzuje certifikátom. S podrobnými podkladmi pre kurz sú vypracované poznatky vždy k dispozícii aj neskôr.
   
Náš program vzdelávacích kurzov ponúkame celý rok a dá sa individuálne objednať.

Náš tím vám rád poradí a odporučí vám kombináciu modulov kurzov vhodných pre vašich spolupracovníkov. Okrem toho vás podporujeme pri plánovaní vašej cesty a objednávaní hotela. Tešíme sa na váš telefonát.

V školiacom a inovačnom stredisku MULTIVAC v našom hlavnom sídle vo Wolfertschwendene, Nemecko, sú zákazníci stredobodom našej pozornosti. Tu vám poradíme kompetentne a nezávisle od výrobcu vo všetkých otázkach týkajúcich sa obalových materiálov a použitia a urobíme z vašich nápadov balenia hmatateľné prototypy alebo malé série.Odovzdávame poznatky expertov pracovníkom obsluhujúcim stroje, vedúcim liniek a pracovníkom údržby našich zákazníkov a ďalej vzdelávame našich vlastných pracovníkov.

Training and Innovation Center:
6.49 MB PDF

Download

Tréningové kurzy vo vašom podniku

Pri tréningu na mieste vykonáva tréner spoločnosti MULTIVAC školenie priamo vo vašom podniku. Všetky obsahy školenia sa podávajú teoreticky a prakticky na vašich baliacich strojoch MULTIVAC. Pritom prispôsobíme tréning až do detailov na váš strojový park a na vaše požiadavky a zohľadníme stav poznatkov a rozsah úloh vašich spolupracovníkov. Toto
zabezpečuje optimálny prenos poznatkov s minimálnymi nákladmi.

Výhody:  

  • žiadne cestovné výdavky pre vašich spolupracovníkov
  • tréning na vašich strojoch
  • účasť spolupracovníkov z rôznych výrobných zmien
  • účasť spolupracovníkov z rôznych oblastí činnosti                                                                       


Obsah tréningu si môžete vybrať buď z nášho programu školiacich kurzov alebo úplne nezávisle nadefinovať. Je možná aj kombinácia týchto dvoch možností. Náš tím vám rád poradí a zistí vaše potreby školenia. Následne zostavíme
ponuku prispôsobenú vašim konkrétnym potrebám.

Tešíme sa na váš telefonát.