Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Školenie

Vedomosti, ktoré vás posunú ďalej.

S kúpou riešenia MULTIVAC ste sa rozhodli pre zariadenia, pri ktorých je na prvom mieste kvalita, funkcionalita a výkon. Ale ako sa dá v plnej miere využiť ich potenciál? Ako zabezpečíte hladké priebehy? Ako zabezpečíte optimálnu bezpečnosť? A ako dosiahnete maximálnu dostupnosť? Optimálne predpoklady pre to vytvorí naša ponuka školení:

Dobre vyškolený personál.

Školenia MULTIVAC

V našom školiacom centre vyškolíme vaše zamestnankyne a zamestnancov podľa ich úloh. Naša ponuka praktických školení je vytvorená modulovo a môžete si ju rezervovať jednotlivo alebo priebežne podľa príslušných kvalifikačných stupňov.

Školenia okrem toho vykonáme aj priamo vo vašom podniku a na vašich strojoch. Pri týchto školeniach na mieste budú príslušné obsahy školení sprostredkované individuálne a prispôsobene vášmu výrobnému prostrediu.

Vitajte v MULTIVAC Training Center.

MULTIVAC Training Center ponúka ideálne podmienky pre čo najlepšiu kombináciu teoretického obsahu učiva a praktického školenia. Skúsení školitelia odovzdávajú poznatky v prostredí vhodnom na školenie, ktoré je vybavené najmodernejšou školiacou technikou a rozsiahlym strojovým parkom.

Vysokú kvalitu medzinárodnej školiacej siete MULTIVAC zabezpečujeme v úzkej spolupráci so školiacimi centrami lokálnych dcérskych spoločností MULITVAC.

Downloads

Training and Innovation Center:
6.51 MB PDF

Download