Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Vývoj balenia

V našom školiacom a inovačnom stredisku v našom hlavnom sídle vo Wolfertschwendene, Nemecko ponúkame ideálne podmienky pre skúšky balenia. Naši zákazníci tam majú možnosť vyvíjať a odskúšať rôzne koncepcie balenia pre svoje produkty.  

Súčasne bez ohľadu na to, či ich hlavným zámerom je maximálna trvanlivosť, minimálne použité množstvo obalového materiálu alebo mimoriadna prezentácia produktu – naši experti vám poradia v plnom rozsahu a budú vás podporovať pri vývoji optimálneho riešenia. 

Zhotovenie vzoriek balenia

V spoločnosti MULTIVAC môžete chytiť do ruky svoje balenie už dnes. S prototypmi sa môžu schvaľovacie procesy efektívnejšie prebiehať a tým sa môže proces vývoja urýchliť. Okrem toho sa môžu vyrobiť aj malé série.

Naša ponuka poradenskej činnosti zahrňuje:

  • štúdie realizovateľnosti
  • skúšky balenia
  • zhotovenie vzoriek balenia