Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Vývoj balenia

V našom školiacom a inovačnom stredisku v našom hlavnom sídle vo Wolfertschwendene, Nemecko ponúkame ideálne podmienky pre skúšky balenia. Naši zákazníci tam majú možnosť vyvíjať a odskúšať rôzne koncepcie balenia pre svoje produkty.  

Súčasne bez ohľadu na to, či ich hlavným zámerom je maximálna trvanlivosť, minimálne použité množstvo obalového materiálu alebo mimoriadna prezentácia produktu – naši experti vám poradia v plnom rozsahu a budú vás podporovať pri vývoji optimálneho riešenia. 

Zhotovenie vzoriek balenia

V spoločnosti MULTIVAC môžete chytiť do ruky svoje balenie už dnes. S prototypmi sa môžu schvaľovacie procesy efektívnejšie prebiehať a tým sa môže proces vývoja urýchliť. Okrem toho sa môžu vyrobiť aj malé série.

Naša ponuka poradenskej činnosti zahrňuje:

  • štúdie realizovateľnosti
  • skúšky balenia
  • zhotovenie vzoriek balenia
Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!