Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Servis

Kompletná a rýchla starostlivosť

Naša celosvetová servisná sieť MULTIVAC vám ponúka kompletnú ponuku - od preventívnych a reaktivačných údržbárskych prác, cez individuálne modernizačné opatrenia šité na mieru, až po nasadenie servisných pracovníkov v naliehavej situácii.

Údržba a servis

Poskytovanie servisnej služby kompletnej údržby spoločnosťou MULTIVAC zabezpečuje maximálny výkon a flexibilitu pre vaše riešenie balenia. Ponuka zahŕňa preventívne údržby ako aj neplánované servisné zásahy.

 

Generálna oprava

MULTIVAC vykonáva opravy vášho baliaceho stroja, ktoré sú potrebné z dôvodu opotrebovania jednotlivých konštrukčných celkov a z dôvodu splnenia aktuálnych požiadaviek trhu.

 

Náhradné diely

Celosvetová servisná sieť MULTIVAC zabezpečuje celoplošné zásobovanie všetkých nainštalovaných strojov originálnymi náhradnými dielmi - a tým sa stará o maximálny výkon a použiteľnosť strojov.

 

Prispôsobenie

Pre zvládnutie nových úloh a požiadaviek trhu sa dajú existujúce baliace zariadenia prezbrojiť alebo vyzbrojiť naším servisom MULTIVAC RetrofitTM. Tak môžete s existujúcim zariadením naďalej vyrábať a zostať konkurencieschopný.