Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Servis

Kompletná a rýchla starostlivosť

Naša celosvetová servisná sieť MULTIVAC vám ponúka kompletnú ponuku - od preventívnych a reaktivačných údržbárskych prác, cez individuálne modernizačné opatrenia šité na mieru, až po nasadenie servisných pracovníkov v naliehavej situácii.

Údržba a servis

Poskytovanie servisnej služby kompletnej údržby spoločnosťou MULTIVAC zabezpečuje maximálny výkon a flexibilitu pre vaše riešenie balenia. Ponuka zahŕňa preventívne údržby ako aj neplánované servisné zásahy.

 

Generálna oprava

MULTIVAC vykonáva opravy vášho baliaceho stroja, ktoré sú potrebné z dôvodu opotrebovania jednotlivých konštrukčných celkov a z dôvodu splnenia aktuálnych požiadaviek trhu.

 

Náhradné diely

Celosvetová servisná sieť MULTIVAC zabezpečuje celoplošné zásobovanie všetkých nainštalovaných strojov originálnymi náhradnými dielmi - a tým sa stará o maximálny výkon a použiteľnosť strojov.

 

Prispôsobenie

Pre zvládnutie nových úloh a požiadaviek trhu sa dajú existujúce baliace zariadenia prezbrojiť alebo vyzbrojiť naším servisom MULTIVAC RetrofitTM. Tak môžete s existujúcim zariadením naďalej vyrábať a zostať konkurencieschopný.

 

Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!