Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Oprava konštrukčných celkov/modulov

Odborná oprava konštrukčných celkov pracovníkmi spoločnosti MULTIVAC prispieva k predĺženiu životnosti a tým aj životného cyklu vášho stroja

Pri prevádzke podliehajú určité konštrukčné diely alebo konštrukčné celky stroja prirodzenému opotrebovaniu. Potrebné opravy sa môžu vykonať buď na mieste u našich zákazníkov alebo na rôznych miestach v Nemecku, medziiným v hlavnom sídle vo Wolfertschwendene, v MULTIVAC Resale und Service v Nettetali ako aj v rôznych dcérskych spoločnostiach.

Oprava konštrukčných celkov vo výrobnom závode

Repasácia je nákladovo výhodná alternatíva obstarania nových dielov šetriaca zdroje. Namiesto toho, aby ste výhrevné platne, zváracie platne atd. nahradili novými dielmi, experti spoločnosti MULTIVAC ich repasujú vo výrobnom závode. Po dôkladnej oprave a repasácii dostanete svoje diely obratom späť vynovené a plne funkčné.

Vo výmennom programe MULTIVAC vám dáva náš technický servis k dispozícii už repasované konštrukčné celky ako zdvíhacie mechanizmy a lisovacie nástroje a vy nám jednoducho vrátite vaše vymontované diely. Táto služba znižuje prestoje pri opravách a je alternatívou objednávania nových dielov, ktorá šetrí zdroje.


Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!