Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Prispôsobenie

Dlhšie využívanie investícií

S modernizačným servisom MULTIVAC Retrofit™ prispôsobite svoje existujúce baliace zariadenia novým úlohám a požiadavkám trhu. Dostaňte svoju výrobu na najnovší stav techniky tak, že svoje systémy radikálne zrepasujete, integrujete nové moduly alebo ich vyzbrojíte funkciami. Výsledok: životnosť vášho zariadenia sa predĺži, rentabilita sa zvýši.

Na podrobnej konzultácii naši špecialisti s vami vypracujú, na ktorých moduloch vášho zariadenia má zmysel vykonať optimalizáciu. MULTIVAC ponúka rôzne balíky služieb na identifikáciou potenciálnych možností optimalizácie pre váš existujúci strojový park.

Machine modernisation:
MULTIVAC Retrofit
7.48 MB PDF

Download
Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!