Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Prispôsobenie

Dlhšie využívanie investícií

S modernizačným servisom MULTIVAC Retrofit™ prispôsobite svoje existujúce baliace zariadenia novým úlohám a požiadavkám trhu. Dostaňte svoju výrobu na najnovší stav techniky tak, že svoje systémy radikálne zrepasujete, integrujete nové moduly alebo ich vyzbrojíte funkciami. Výsledok: životnosť vášho zariadenia sa predĺži, rentabilita sa zvýši.

Na podrobnej konzultácii naši špecialisti s vami vypracujú, na ktorých moduloch vášho zariadenia má zmysel vykonať optimalizáciu. MULTIVAC ponúka rôzne balíky služieb na identifikáciou potenciálnych možností optimalizácie pre váš existujúci strojový park.

Machine modernisation:
MULTIVAC Retrofit
7.48 MB PDF

Download