Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Údržba a servis

Krátky čas reakcie a vysoká kompetencia

Naša rozsiahla celosvetová servisná sieť je k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ponuka zahŕňa preventívne údržby ako aj neplánované servisné zásahy. Pre zabezpečenie maximálnej použiteľnosti a maximálneho výkonu strojov MULTIVAC ponúkame našim zákazníkom rôzne balíky údržby a servisné balíky.

Preventívna údržba

Preventívna údržba sa vykonáva rutinne a zabezpečuje maximálny prevádzkový čas a optimálny výkon riešenia balenia. Ako preventívne opatrenie slúži na to, aby sa poruchy zamedzovali v predstihu a aby sa znižovali prestoje. Spolu s našimi zákazníkmi dohodneme plány údržby, ktoré definujú intervaly a obsah preventívnej údržby.

Oprava

Servisné služby s rýchlou reakciou

Naša rozsiahla celosvetová servisná sieť ponúka našim zákazníkom rýchly prístup k opotrebovaným a havarovaným dielom. Krátke reakčné časy a opravy vykonané v krátkom čase sa starajú o to, aby sa výroba po poruche znova čo najskôr začala. S naším nástrojom pre diaľkovú údržbu MULTIVAC Remote Assistance môže náš tím expertov zasiahnuť priamo do riadenia vášho systému balenia. Preto vás môžeme ešte rýchlejšie podporovať.

Naliehavá situácia

Rýchla, kompetentná pomoc v naliehavej situácii

Ak by sa vyskytla porucha, ktorú nedokážete sami odstrániť, poraďte sa s našimi servisnými technikmi. Tím expertov MULTIVAC vykoná analýzu poruchy, odporučí okamžité riešenia a zorganizuje rýchle nasadenie servisných technikov ako aj odoslanie náhradných dielov.

Filter odvetví
Filter odvetví MULTIVAC
Hľadáte obalové riešenie pre určité odvetvie?

Uložte si tu Váš filter odvetví MULTIVAC a počas Vašej návštevy na webovej stránke firmy MULTIVAC dostanete iba informácie relevantné pre Vaše odvetvie.

Vyskúšajte to!
Vitajte späť!

Počas Vašej poslednej návštevy na našej webovej stránke ste nastavili Váš filter odvetví MULTIVAC. S týmito nastaveniami pokračujte ďalej alebo tu zmeňte Vašu voľbu.

Príjemnú zábavu!