Zvoliť región
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Údržba a servis

Krátky čas reakcie a vysoká kompetencia

Naša rozsiahla celosvetová servisná sieť je k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ponuka zahŕňa preventívne údržby ako aj neplánované servisné zásahy. Pre zabezpečenie maximálnej použiteľnosti a maximálneho výkonu strojov MULTIVAC ponúkame našim zákazníkom rôzne balíky údržby a servisné balíky.

Preventívna údržba

Preventívna údržba sa vykonáva rutinne a zabezpečuje maximálny prevádzkový čas a optimálny výkon riešenia balenia. Ako preventívne opatrenie slúži na to, aby sa poruchy zamedzovali v predstihu a aby sa znižovali prestoje. Spolu s našimi zákazníkmi dohodneme plány údržby, ktoré definujú intervaly a obsah preventívnej údržby.

Oprava

Servisné služby s rýchlou reakciou

Naša rozsiahla celosvetová servisná sieť ponúka našim zákazníkom rýchly prístup k opotrebovaným a havarovaným dielom. Krátke reakčné časy a opravy vykonané v krátkom čase sa starajú o to, aby sa výroba po poruche znova čo najskôr začala. S naším nástrojom pre diaľkovú údržbu MULTIVAC Remote Assistance môže náš tím expertov zasiahnuť priamo do riadenia vášho systému balenia. Preto vás môžeme ešte rýchlejšie podporovať.

Naliehavá situácia

Rýchla, kompetentná pomoc v naliehavej situácii

Ak by sa vyskytla porucha, ktorú nedokážete sami odstrániť, poraďte sa s našimi servisnými technikmi. Tím expertov MULTIVAC vykoná analýzu poruchy, odporučí okamžité riešenia a zorganizuje rýchle nasadenie servisných technikov ako aj odoslanie náhradných dielov.